Jesaja 63:19

Jesaja 63:19 NB

Vi er blitt som de du aldri har hersket over, som de ditt navn ikke har vært nevnt over.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del