Jesaja 61:3

Jesaja 61:3 NB

til å gi de sørgende i Sion hodepryd istedenfor aske, gledes olje istedenfor sorg, lovprisnings drakt istedenfor en avmektig ånd. De skal kalles rettferdighetens terebinter, Herrens plantning til hans ære.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Jesaja 61:3