Jesaja 56:5

Jesaja 56:5 NB

dem vil jeg i mitt hus og innenfor mine murer gi et minne og et navn som er bedre enn sønner og døtre. Et evig navn vil jeg gi dem, som ikke skal slettes ut.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del