Jesaja 38:11

Jesaja 38:11 NB

Jeg sa: Jeg skal ikke skue Herren Herren i de levendes land, og jeg skal ikke se menneskene mer når jeg er hos dem som bor i dødens stillhet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del