Jesaja 29:5

Jesaja 29:5 NB

Men så skal dine fienders mengde bli som fint støv, og voldsmennenes flokk som fykende agner. Det skal skje i et øyeblikk, med ett slag.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del