Jesaja 27:5

Jesaja 27:5 NB

dersom de da ikke skulle søke vern hos meg og slutte fred med meg, ja, slutte fred med meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del