Jesaja 21:5

Jesaja 21:5 NB

De dekker bordet, vakten våker, de eter og drikker. Opp, høvdinger! Smør skjoldene!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del