Jesaja 21:3

Jesaja 21:3 NB

Derfor er mine hofter fulle av smerte, veer har grepet meg, som en fødende kvinne. Jeg er forvirret ved det jeg hører, jeg er forferdet ved det jeg ser.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del