Jesaja 21:17

Jesaja 21:17 NB

Ikke mange av Kedar-heltenes buer blir spart. For Herren, Israels Gud, har talt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del