Jesaja 2:2

Jesaja 2:2 NB

Det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over alle høyder. Og alle hedningefolk skal strømme til det.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del