Jesaja 10:31

Jesaja 10:31 NB

Madmena flykter, Gebims innbyggere bringer sitt gods i sikkerhet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del