Jesaja 10:22

Jesaja 10:22 NB

For om ditt folk, Israel, er som havets sand, skal bare en rest av det omvende seg. Tilintetgjørelse er fast besluttet, en flom av rettferdighet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del