Hosea 4:1

Hosea 4:1 NB

Hør Herrens ord, dere Israels barn! For Herren har sak med dem som bor i landet, fordi det ingen sannhet og ingen kjærlighet og ingen gudskunnskap finnes i landet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del