Hosea 2:17

Hosea 2:17 NB

Jeg vil ta Ba’alenes navn bort fra hennes munn, og de skal ikke mer nevnes ved navn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del