Haggai 2:5

Haggai 2:5 NB

Det paktens ord jeg ga dere da dere dro ut av Egypt, skal stå fast. Min Ånd skal bo iblant dere. Frykt ikke!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del