Haggai 2:21

Haggai 2:21 NB

Si til Serubabel, stattholderen over Juda: Jeg vil ryste himmelen og jorden.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del