Habakkuk 1:2

Habakkuk 1:2 NB

Hvor lenge, Herre, skal jeg rope uten at du hører! Jeg klager for deg over vold, og du frelser ikke.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del