1 Mosebok 8:16

1 Mosebok 8:16 NB

Gå ut av arken, du og din hustru og dine sønner og dine svigerdøtre med deg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del