1 Mosebok 6:4

1 Mosebok 6:4 NB

Kjempene var på jorden i de dager. Og likeså siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre, som fødte dem barn. Dette er de mektige menn i gammel tid, de navngjetne.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del