1 Mosebok 6:12

1 Mosebok 6:12 NB

Og Gud så jorden, og se, den var fordervet. Alt kjød hadde fordervet sin ferd på jorden.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del