1 Mosebok 34:5

1 Mosebok 34:5 NB

Jakob fikk høre at Sikem hadde vanæret Dina, hans datter. Men sønnene hans var ute på marken med buskapen, og Jakob tidde med det til de kom hjem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del