1 Mosebok 34:2

1 Mosebok 34:2 NB

Og Sikem, sønn av hevitten Hamor, høvdingen i landet, så henne. Han tok henne og lå med henne og krenket henne.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del