1 Mosebok 33:19

1 Mosebok 33:19 NB

Og det jordstykket som han hadde slått opp teltet sitt på, kjøpte han av Hamor, Sikems far, for hundre kesitter*.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del