1 Mosebok 27:3

1 Mosebok 27:3 NB

Derfor ber jeg deg at du tar jaktredskapen din, pilkoggeret og buen, og går ut i marken for å skyte noe vilt til meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del