1 Mosebok 25:8

1 Mosebok 25:8 NB

Så utåndet han. Abraham døde i god alderdom, gammel og mett av dager, og han ble samlet til sine fedre.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del