1 Mosebok 25:2

1 Mosebok 25:2 NB

Med henne fikk han Simran og Joksjan og Medan og Midian og Jisjbak og Sjuah.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del