1 Mosebok 10:32

1 Mosebok 10:32 NB

Dette var Noahs sønners slekter etter sin avstamning, i sine folkeslag. Fra dem har folkene utbredt seg på jorden etter vannflommen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del