1 Mosebok 10:30

1 Mosebok 10:30 NB

De hadde bostedene sine i fjellbygdene i øst fra Mesja bortimot Sefar.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del