1 Mosebok 10:3

1 Mosebok 10:3 NB

Gomers sønner var Asjkenas, Rifat og Togarma.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del