1 Mosebok 10:24

1 Mosebok 10:24 NB

Arpaksjad fikk sønnen Sjelah, og Sjelah fikk sønnen Eber.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del