1 Mosebok 10:21

1 Mosebok 10:21 NB

Også Sem fikk barn. Han var stamfar til alle Ebers barn, og var den eldste broren av Jafet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del