1 Mosebok 10:12

1 Mosebok 10:12 NB

og Resen mellom Ninive og Kalah - dette er den store byen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del