1 Mosebok 10:11

1 Mosebok 10:11 NB

Fra dette landet dro han ut til Assur og bygde Ninive, Rehobot-Ir og Kalah
NB: Norsk Bibel 88/07
Del