Galaterne 5:19

Galaterne 5:19 NB

Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet
NB: Norsk Bibel 88/07
Del