Galaterne 4

4
Guds Sønn har kjøpt oss fri fra loven
1Men jeg sier: Så lenge arvingen er barn, er det ingen forskjell mellom ham og en trell, enda han er herre over alt sammen. 2Han står under formyndere og forvaltere til den tiden som hans far før har fastsatt. 3Slik var det også med oss da vi var umyndige, vi var trellbundet under verdens barnelærdom. #4:9. Apg 15:10. Kol 2:8,20. 4Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin Sønn, født av en kvinne, født under loven, #Dan 9:24.#Mark 1:15. Luk 2:21. Joh 1:14. Rom 1:3. Ef 1:10. 5for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi skulle få barnekår. #3:13,26. Rom 8:15. Ef 1:5.
Bli ikke treller under loven på nytt
6Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper: Abba, Far! #Mark 14:36. Rom 8:15. 7Så er du da ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du også arving, innsatt av Gud. #Rom 8:17. 8Den gang da dere ikke kjente Gud, trellet dere under de gudene som i virkeligheten ikke er guder. #v.3. Jes 37:19. 1Kor 8:4. 12:2.
9Men nå, når dere kjenner Gud, ja, det som mer er: er kjent av Gud, - hvordan kan dere da igjen vende tilbake til den svake og fattige barnelærdom? Vil dere på nytt være treller under den? #4:3. 1Kor 8:3. 13:12. Kol 2:8,20. Heb 7:18. 10Dere tar vare på dager og måneder og høytider og år. #Rom 14:5. Kol 2:16. 11Jeg er bekymret for dere og er redd at jeg kanskje har strevd med dere til ingen nytte. #3:3,4. Fil 2:16. 12Bli som jeg, for også jeg ble som dere. Brødre, det ber jeg dere om! Dere har ingen urett gjort meg. #1Kor 11:1.
13Dere vet jo at det var på grunn av skrøpelighet i mitt kjød jeg første gang kom til å forkynne evangeliet for dere. #Apg 16:6. 2Kor 12:7. 14Og enda mitt kjød* kunne friste til det, foraktet og avskydde dere meg ikke. Dere tok imot meg som en Guds engel, som Kristus Jesus selv. #Matt 10:40. 1Tess 2:13. *min legemlige tilstand. 15Hvor dere den gang priste dere salige! For jeg gir dere det vitnesbyrdet at hadde det vært mulig, så hadde dere revet ut øynene deres og gitt meg dem. 16Så er jeg da blitt deres fiende ved å si dere sannheten? #Amos 5:10. 2Kor 12:15. 17Noen legger seg etter dere med en iver som ikke er av det gode. Men det de ønsker, er å skille dere fra oss, for at dere skal være ivrige for dem. 18Men det er godt å vise iver i det gode alltid, og ikke bare når jeg er til stede hos dere. 19Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i dere. #Rom 8:29. 1Kor 4:15. Ef 4:13. Filem 10. 20Jeg skulle ønske at jeg var hos dere nå og kunne endre min røst! For jeg er rådvill med dere.
Isak og Ismael
21Si meg, dere som vil være under loven: Hører dere ikke loven?
22Det står jo skrevet at Abraham hadde to sønner, én med trellkvinnen og én med den frie kvinnen. #1Mos 16:15. 21:2. 23Trellkvinnens sønn ble født etter kjødet, men den frie kvinnens sønn ble født på grunn av løftet. #1Mos 17:16. 18:10,14. Rom 9:7,8. Heb 11:11. 24I dette ligger en dypere mening. For disse kvinnene er to pakter. Den ene er fra berget Sinai, og den føder barn til trelldom. Dette er Hagar. #Heb 8:9,10. 25Hagar er berget Sinai i Arabia, og svarer til det Jerusalem som nå er, for det er i trelldom med sine barn. 26Men det Jerusalem som er der oppe, er fritt, og det er vår mor. #Heb 12:22. Åp 3:12. 21:2,10. 27For det står skrevet: Gled deg, du ufruktbare, du som ikke føder! Bryt ut i jubelrop, du som ikke har fødselsveer! For den enslige kvinne har mange flere barn enn hun som har mannen. #Jes 54:1. 28Men vi, brødre, er løftets barn, likesom Isak. #v.23. 3:29. Rom 9:8. 29Men han som var født etter kjødet, forfulgte ham som var født etter Ånden. Og slik er det nå også. #1Mos 21:9. 30Men hva sier Skriften? Driv ut trellkvinnen og hennes sønn! For trellkvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnens sønn. #1Mos 21:10,12. Joh 8:35. 31Altså, brødre, er vi ikke trellkvinnens barn, men den frie kvinnens.

Markert nå:

Galaterne 4: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring