Galaterne 2

2
Apostlene i Jerusalem anerkjenner Paulus’ apostelkall
1Fjorten år senere dro jeg igjen opp til Jerusalem, sammen med Barnabas. Jeg tok også Titus med. #Apg 4:36. 15:2. 2Jeg gikk dit opp etter en åpenbaring. Og jeg forela dem, og særskilt dem som gjaldt mest, det evangelium som jeg forkynner blant hedningene - om jeg på noen måte løp eller hadde løpt forgjeves. #Fil 2:16. 3Men ikke engang Titus, som var med meg, han som var greker, ikke engang han ble tvunget til å la seg omskjære, #2Kor 12:18. Tit 1:4. 4for de falske brødres skyld som hadde sneket seg inn. De var kommet for å lure på vår frihet, den som vi har i Kristus Jesus, for å kunne gjøre oss til treller. #5:1,13. Apg 15:1,24. 2Pet 2:1. Jud 4. 5Men ikke et øyeblikk vek vi eller ga etter for dem, for at evangeliets sannhet skulle stå fast hos dere. 6Men de som gjaldt for å være noe - hvor store de var, er meg det samme, Gud gjør ikke forskjell på folk - de som gjaldt mest, påla meg ikke noe i tillegg. #5Mos 10:17. 2Krøn 19:7. Rom 2:11. 1Pet 1:17. 7Tvert imot: De så at jeg var blitt betrodd å forkynne evangeliet for de uomskårne, likesom Peter for de omskårne. #Apg 9:15. 22:21. Rom 11:13. 1Kor 9:17. 8For han som ga Peter kraft til aposteltjeneste blant de omskårne, han ga også meg kraft til det blant hedningene. #Apg 2:38-41. 9:15. Ef 3:8. 9Da de som gjaldt for å være støttene - Jakob og Kefas og Johannes - ble kjent med den nåde som var meg gitt, ga de meg og Barnabas samfunnshånd, for at vi skulle gå til hedningene, men de til de omskårne. 10Vi skulle bare huske på de fattige, og nettopp det har jeg lagt vinn på å gjøre. #Apg 11:30. 24:17. Rom 15:25. 1Kor 16:1.
Kefas i Antiokia
11Men da Kefas kom til Antiokia, sa jeg ham imot like opp i ansiktet, fordi han opptrådte klanderverdig. 12Før det kom noen fra Jakob, åt han sammen med hedningene. Men da de kom, trakk han seg tilbake og holdt seg unna, fordi han var redd for dem som var av omskjærelsen.#Apg 10:28. 11:3. 13Og sammen med ham hyklet også de andre jødene, slik at til og med Barnabas ble revet med av hykleriet deres. 14Men da jeg så at de ikke gikk rett fram etter evangeliets sannhet, sa jeg til Kefas i alles nærvær: Når du som er jøde, lever etter hedensk skikk og ikke som jøde, hvordan kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder? #Apg 14:16. 1Tim 5:20.
Både jøder og hedninger blir frelst av nåde ved tro på Kristus
15Vi er av fødsel jøder, og ikke syndere av hedensk ætt. #Apg 14:16. Rom 2:18. 16Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger. #3:11. Sal 143:2. Apg 13:38. Rom 3:20,28. 9:30. 17Men dersom nå også vi, da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus, selv ble funnet å være syndere, er dermed Kristus blitt en tjener for synden? Langt derifra! #Rom 3:9. 18For dersom jeg bygger opp igjen det jeg har revet ned, da viser jeg meg selv som en lovbryter. 19For jeg er ved loven død for loven for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. #5:24.#Rom 6:6. 7:4,11. 14:7,8. 2Kor 5:15. 1Tess 5:10. 20Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. #Joh 15:13. 1Tim 2:6. Åp 1:5. 21Jeg forkaster ikke Guds nåde. For er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død uten grunn. #3:21. Heb 7:11.

Markert nå:

Galaterne 2: NB

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring