Esra 7:10

Esra 7:10 NB

For Esra hadde vendt sitt hjerte til å granske Herrens lov og gjøre etter den, og til å lære folk lov og rett i Israel.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del