Esra 5:7

Esra 5:7 NB

slik sto det skrevet i meldingen de sendte til ham: Kong Darius ønsker vi alt godt!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del