Esra 5:6

Esra 5:6 NB

Dette er en avskrift av det brevet som Tatnai, stattholderen på den andre siden av elven, og Setar-Bosnai og embetsbrødrene hans, myndighetene på den andre siden av elven, sendte til kong Darius
NB: Norsk Bibel 88/07
Del