Esra 5:3

Esra 5:3 NB

På den tiden kom Tatnai, som var stattholder på den andre siden av elven, og Setar-Bosnai og embetsbrødrene deres til dem. De sa til dem: Hvem har gitt dere befaling om å bygge dette huset og sette i stand denne muren?
NB: Norsk Bibel 88/07
Del