Esra 5:2

Esra 5:2 NB

Serubabel, Sjealtiels sønn, og Josva, Josadaks sønn, begynte da å bygge på Guds hus i Jerusalem. Og Guds profeter var med dem og støttet dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del