Esra 5:16

Esra 5:16 NB

Så kom da denne Sjesbassar og la grunnvollene til Guds hus i Jerusalem. Fra den tid og til nå har vi bygd på det, men det er ennå ikke fullført.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del