Esra 5:13

Esra 5:13 NB

Men i Kyros’, kongen i Babels første år ga kong Kyros befaling om å bygge opp igjen dette Guds hus.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del