Esra 5:11

Esra 5:11 NB

Dette var det svaret de ga oss: Vi er tjenere for himmelens og jordens Gud, og vi bygger opp igjen det huset som allerede for mange år siden var bygd her. Det var en stor konge i Israel som bygde det og fullførte det.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del