Esra 5:1

Esra 5:1 NB

Profeten Haggai og Sakarja, sønnesønn av Iddo, som også var profet, profeterte for jødene i Juda og Jerusalem. I Israels Guds navn profeterte de for dem.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del