Esra 4:9

Esra 4:9 NB

De som skrev den gang, var rådsherren Rehum og statsskriveren Sjimsjai og deres andre embetsbrødre, de fra Dina og Afarsatka, Tarpela, Persia, Erek, Babel, Susan, Deha og Elam
NB: Norsk Bibel 88/07
Del