Esra 4:7

Esra 4:7 NB

Og i Artaxerxes’ dager skrev Bisjlam, Mitredat, Tabe’el og hans andre embetsbrødre et brev til Artaxerxes, kongen i Persia. Brevet var skrevet med arameisk skrift og oversatt til arameisk.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del