Esra 4:23

Esra 4:23 NB

Så snart avskriften av brevet fra kong Artaxerxes var blitt opplest for Rehum og statsskriveren Sjimsjai og embetsbrødrene deres, dro de straks til jødene i Jerusalem og hindret dem med vold og makt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del