Esra 4:22

Esra 4:22 NB

Vær forsiktige, så dere ikke gjør noe feilgrep i denne saken, så skaden ikke skal bli verre og kongene lide tap.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del