Esra 4:19

Esra 4:19 NB

Jeg har gitt befaling om å granske saken, og vi har funnet at denne byen fra gammel tid har satt seg opp mot kongene, og at det har vært uro og opprør der.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del